Vize şi servicii consulare

Viza română. Servicii pentru cetăţenii străini

Am nevoie de viză pentru a intra în România? Regimul călătoriilor în România

Unde mă încadrez?

  • Anexa 1 - Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001 şi Anexa IV la Codul Comunitar de Vize – lista statelor terţe suspuse obligativităţii obţinerii unei vize de tranzit aeroportuar);


Excepţii de la obligativitatea de a obţine viza română:

Cetăţenii statelor terţe, supuşi obligaţiei de a deţine viză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001, pot tranzita România, într-o perioadă care nu depăşeşte 5 zile, fără a obţine în prealabil o viză română de tranzit, tip B, dacă:

1. Sunt titulari ai unuia dintre următoarele documente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene care aplică integral acquis-ul Schengen (Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria), de statele membre Schengen (Elveţia şi Liechtenstein - (conform anexei la Decizia nr. 896/2006 a CE), precum şi Islanda, Norvegia;
 

  • sunt titulari ai unei „vize uniforme” (Schengen) (menţionată la articolul 10 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen şi reglementată prin art. 2, alin. 3 din Regulamentului Consiliului (CE) 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009, privind instituirea unui Cod comunitar de vize;
  • sunt titulari ai unei „vize de lungă şedere” (menţionată la articolul 18 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
  • sunt titulari ai unui „permis de şedere” eliberat de Austria, Belgia, Cehia, Elveţia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria, precum şi de Islanda, Norvegia.
     

2. Posedă o viză de scurtă şedere, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere în curs de valabilitate, eliberate de Bulgaria (conform anexei la Decizia 582/2008) şi Cipru (conform Deciziei 895/2006 şi Deciziei 582/2008);

3. Sunt cetăţeni ai statelor terţe, membri de familie ai cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spaţiului Economic European. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 (OUG 102/2005) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, modificată şi completată prin Legea nr. 80 din 6 iunie 2011, membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare, sub rezerva îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) însoţeşte un cetăţean al Uniunii Europene sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;

b) deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului Uniunii Europene pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.

Condiţii la exonerarea de la obligativitatea de obţinere a vizei române:

Durata de valabilitate a documentelor menţionate, trebuie să acopere durata tranzitului.

Cetăţenii în cauză sunt scutiţi de obligaţia obţinerii vizei române de tranzit, însă trebuie să îndeplinească în continuare condiţiile de intrare stabilite la articolul 5 (1) din Regulamentul 562/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 – Codul Frontierelor Schengen (document valabil de trecere a frontierei, documente justificative ale scopului şi condiţiilor de călătorie, dovada că posedă suficiente mijloace de subzistenţă pe perioada tranzitului);

Pentru echivalarea cu viza română de tranzit, a unei vize uniforme, a unei vize naţionale sau a unui permis de şedere, este necesar ca tranzitarea teritoriului României să se încadreze într-un traseu firesc către ţara care a eliberat viza, respectiv pentru a se întoarce în ţara al cărui resortisant este, sau ţara de domiciliu.

Posesorilor unei vize cu o singură călătorie, cu drept de ;şedere epuizat, li se va permite tranzitul numai în perioada de valabilitate a vizei.

** Titularii permiselor de şedere permanente, eliberate de statele Uniunii Europene - pot intra şi rămâne în România pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni, cu exonerarea de la obţinerea vizei române de intrare.
 

  • Anexa 2 - Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, nu este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001);
     
  • Anexa 3 - Lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale şi al carnetelor de marinar, sunt scutiţi de la obligativitatea vizei pentru a intra în România.

 

Persoanele provenite din Afganistan, Pakistan sau Somalia, care doresc să călătorească în România, la prezentarea pentru preluarea cererii de viză trebuie să prezinte suplimentar, pe lângă celelalte documente necesare obținerii vizei, o dovadă  a vaccinării împotriva poliomielitei cu VPO vaccin anti-polio oral sau VPI vaccin anti-polio injectabil (certificat de vaccinări internațional pe care este notificată vaccinarea antipolio).

Pentru persoanele care nu au fost vaccinați antipolio în ultimele 12 luni, vaccinarea se face cu 4 săptămâni înaintea călătoriei sau, în cazuri de urgență, chiar înaintea acesteia.

Alegeri pentru Președintele României (noiembrie 2019)

05.09.2019

În contextul apropierii alegerilor pentru Președintele României (noiembrie 2019) și a termenului limită pentru înscrierea alegătorilor din străinătate …

Informații privind referendumul național din 26 mai 2019 și alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

16.05.2019

Vă comunicăm următoarele informații cu privire la referendumul național din 26 mai 2019 și alegerile pentru membrii din România în Parlamentul…

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

25.04.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de Administrare Fiscală…