Republica Uzbekistan

Condiţii de călătorie

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Republicii Uzbekistan numai după obţinerea vizei.

Durata de şedere permisă de viză poate fi de 30 de zile, 3 luni, 1 an si viză de tranzit.

Tipurile de vize acordate sunt: turistică, afaceri, serviciu, activităţi profesionale, tranzit.

Atenţie! Nu există reprezentanţă diplomatică a Uzbekistanulului în România. Vizele pot fi obţinute de la cea mai apropiata reprezentanţă diplomatică a Uzbekistanului de România, respectiv Ambasada Uzbekistanului în Ucraina (Kiev) sau Ambasada Uzbekistanului în Turcia (Ankara) sau Consulatul General al Uzbekistanului la Istanbul (Turcia).

Există şi posibilitatea ca cetăţenii români să obţină viza pe aeroport, numai în situaţia în care persoana (fizică sau juridică) care face invitaţia este din Uzbekistan şi a adresat, în prealabil, o invitaţie oficială cetăţeanului român. Ulterior, persoana care a adresat invitaţia are obligaţia să se deplaseze la Departamentul Consular din cadrul MAE al Republicii Uzbekistan, unde va completa o cerere şi va obţine un pre-acord al autorităţilor locale („visa support”). Cu acest pre-acord, persoana care a adresat invitaţia îl va aştepta la aeroport, la sosire, pe cetăţeanul român, pentru a-l sprijini în obţinerea vizei.

Atenţie! Având în vedere elementele menţionate, MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze corespunzător şi să respecte întocmai procedurile de obţinere a vizei pentru Uzbekistan.

În caz contrar, se poate ajunge la situaţii în care vameşii uzbeci pot refuza accesul pe teritoriul Uzbekistanului cetăţenilor români, aceştia rămânând blocaţi pe aeroport, fiind nevoiţi să revină în ţară cu următoarea cursă aeriană.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să nu facă rezervări de avion sau hotel pentru Uzbekistan fără a avea certitudinea obţinerii vizei şi să contacteze Ambasada României, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de sosirea în Uzbekistan.

Republica Uzbekistan a introdus sistemul electronic privind completarea cererilor de viză în regim on-line. Noul sistem oferă posibilitatea ca cererile pentru obţinerea vizei de intrare în acest stat să fie depuse pe pagina web: http://evisa.mfa.uz.

În urma depunerii cererii on-line, solicitantului i se va atribui un cod special privind cererea de viză. După obţinerea acestui cod, solicitantul de viză trebuie să se prezinte la secţiile consulare ale Ambasadelor Republicii Uzbekistan, unde va depune cererea completată on-line, împreună cu codul special atribuit şi documentele necesare pentru obţinerea vizei de intrare pe teritoriul acestui stat.

Cetăţenii străini trebuie să obţină un permis de şedere temporară în 3 zile lucrătoare de la sosirea în Uzbekistan. Permisul de şedere este eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de tipul şi durata vizei. De asemenea, hotelurile efectuează automat eliberarea de permise de şedere pentru cetăţenii străini.

Pentru verificarea şi a altor condiţii privind intrarea pe teritoriul Uzbekistanului, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan (www.mfa.uz).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

               

Introducerea și utilizarea în scop medical pe teritoriul Republicii Uzbekistan a substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor acestora

Transportul medicamentelor pentru uz personal în Republica Uzbekistan se face în concordanță cu normele aprobate de Ministerul Sănătății Republicii Uzbekistan la 4 septembrie 1998, care permit importul (transportul) punctual de medicamente și produse cu scop medical pentru uz propriu de către persoane fizice.

Persoanele care necesită tratament și se află în tranzit pe teritoriul Republicii Uzbekistan pot avea asupra lor substanțe narcotice incluse pe listele II și III, aprobate prin decretul nr. 472 din 29.10.2003 al Cabinetului de Miniștri „Privind aprobarea reglementărilor pentru determinarea procedurii de circulație a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor acestora în Republica Uzbekistan”, în scopul urmării tratamentului, în cantități ce nu depașesc doza pentru 7 zile sau substanțe psihotrope în limita dozei pentru 15 zile.

            Notă: Informații detaliate și lista cu substanțele narcotice, psihotrope și precursorii acestora care sunt supuși controlului în Republica Uzbekistan se pot obține vizitând secțiunea consulară a site-ului Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan (www.mfa.uz/en/consular/reception/).

La trecerea frontierei de stat pentru trazit (transfer) pe teritoriul Republicii Uzbekistan, la punctul de intrare persoanele sunt obligate să declare că dețin substanțe narcotice sau psihotrope și să prezinte următoarele documente autorităților vamale:

-     un document (certificate medical) emis de o instituție medicală a țării de reședință despre boala care necesită utilizarea substanțelor narcotice sau psihotrope, care să indice numele acestora, dozajul, cantitatea și durata tratamentului cu aceste substanțe;

- un document care să ateste achiziționarea legală a substanțelor narcotice sau psihotrope  (copie după chitanță);

- substanțele narcotice sau psihotrope respective.

Autoritățile vamale ale Republicii Uzbekistan controlează aceste documente care trebuie să reflecte denumirile și cantitățile de substanțe sau medicamente pe care le deține călătorul.

În cazul în care cantitatea de substanțe declarată depășește valoarea din documentele prezentate aceasta va fi confiscată și distrusă.

În cazul în care călătorul nu declară că transportă astfel de substanțe sau le transportă în mod ilegal, acesta este pasibil de pedeapsă în concordanță cu legislația Republicii Uzbekistan.

           

       

 

Alegeri pentru Președintele României (noiembrie 2019)

05.09.2019

În contextul apropierii alegerilor pentru Președintele României (noiembrie 2019) și a termenului limită pentru înscrierea alegătorilor din străinătate …

Informații privind referendumul național din 26 mai 2019 și alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

16.05.2019

Vă comunicăm următoarele informații cu privire la referendumul național din 26 mai 2019 și alegerile pentru membrii din România în Parlamentul…

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

25.04.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de Administrare Fiscală…